مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل حقیقی است.

به گزارش دلفین،«شاکررضا مریدی» مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: با توجه به اینکه امسال ۳۱ خرداد با روز جمعه مصادف شده است، شنبه اول تیر مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه خود را ارسال کنند.

شاکررضا مریدی افزود: طبق قانون آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ۳۱ خرداد هر سال است.

وی گفت: کسانی که در سال ۹۷ از بانک مرکزی بیش از ۲۰ سکه خریداری کردند نیز امسال باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: صاحبان مشاغل حقیقی از پایان اسفند هر سال (پایان سال مالی) به مدت سه ماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در سامانه‌های مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ثبت کنند.

شاکررضا مریدی گفت: چنانچه فرد و یا شرکتی نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد از اصل مالیات می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که فعالیت آن‌ها سال شمسی است حداکثر تا پایان تیرماه امسال است.

  • نویسنده : 1007