دبیرخانه کشاورز هرمزگان گفت: کنگره فوق العاده خانه‌کشاورز کشور باحضور "عیسی کلانتری" دبیرکل این خانه و تعداد كثيري از کشاورزان برگزار شد.

به گزارش دلفین، «ابوطالب جوادی» دبیر خانه‌ کشاورز استان هرمزگان با اشاره به این که این کنگره جهت تکمیل مرام‌نامه و اساس‌نامه خانه‌کشاورز کشور برگزار شد، گفت: از موضوعات مورد بحث، تغییر زمان برگزاری کنگره اعضای شورای مرکزی از هر چهار سال یک‌بار به هر ۶سال یک بار بود که به تصویب رسید.

جوادی تصریح کرد: بحث و تبادل نظر پیرامون اصلاح امور کشاورزی هم در دستور کار این کنگره بود که نتایج خوبی را در بر داشت.

جوادی افزود: خانه‌ کشاورز استان هرمزگان در جایگاه سوم کشوری قرار دارد.

وی اظهار داشت: اعضای خانه کشاورز استان هرمزگان با حضور در این کنگره یک روزه به مبادله‌ی اطلاعاتی در خصوص باغداری زراعی و آبزی پروری نیز پرداختند.

  • نویسنده : 1007