معاون اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: شیلات و تعاونی صیادان با برنامه‌ریزی مناسب و حذف واسطه ها و دلالان، تامین و عرضه ماهی در بازار هرمزگان را مدیریت کنند.

به گزارش دلفین، «ایرج حیدری» معاون اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: با توجه به فصل صید آبزیان کمبود ماهی در بازار استان نباید وجود داشته باشد و این ماده پروتئینی باید با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

وی اظهار کرد: شیلات و تعاونی صیادان با برنامه‌ریزی مناسب و حذف واسطه ها و دلالان، تامین و عرضه ماهی در بازار استان را بیش از پیش مدیریت کنند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان همچنین با حضور در جمع لنج‌داران و صیادان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

وی با حضور در محل تخلیه ماهی های صید شده توسط لنج‌داران از نزدیک در جریان میزان صید ماهی توسط صیادان قرار گرفت.

  • نویسنده : 1007