مرکز رشد در بهزیستی هرمزگان با هدف توانمند کردن فرزندان تحت پوشش بهزیستی، از طریق ارتقا مهارت‌ها و استعدادیابی برای آنان راه‌اندازی شد.

به گزارش دلفین، «غلامرضا فروغی نعمت الهی» در مراسم افتتاح مرکز رشد بهزیستی هرمزگان، بیان کرد: نتیجه این اقدام، ارتقا مهارت‌های فرزندان کوچک مراکز می‌شود. یعنی در این مراکز رشد، مثلثی شکل می‌گیرد که شامل سه ضلع فرزندان موفق به عنوان راهبر، خیرین به عنوان حمایتگر و سازمان بهزیستی هرمزگان به عنوان تسهیلگر است.

فروغی افزود: با کمک همین فرزندان موفق، استارت‌آپ‌هایی برای فرزندان بهزیستی طراحی می‌شود و انتظار می‌رود تا با برگزاری این استارت‌آپ‌ها بچه‌ها روی یک مساله متمرکز شوند و فکر کنند.

مشاور عالی رییس سازمان بهزیستی کشور هدف از راه اندازی مرکز را توانمند کردن فرزندان تحت پوشش بهزیستی از طریق ارتقا مهارت‌ها و استعدادیابی برای آنان عنوان کرد.

وی از همراهی همیشگی خیرین با بهزیستی تقدیر کرد و همجواری محل فعالیت مرکز رشد و خانه خیرین را نشانی بر ضرورت تعامل نزدیک خیرین با مرکز رشد دانست و خواستار استمرار همراهی خیرین برای تولید انبوه ایده‌های ارائه شده و تأیید شده در مرکز رشد شد.

در ادامه این مراسم، نگین برخورداری به عنوان مشاور مدیرکل بهزیستی هرمزگان انتخاب شد.

  • نویسنده : 1008