در هشتمین دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، روابط عمومي منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تندیس سیمین دريافت كرد.

به گزارش دلفین، عصر روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه در هشتمین دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران و صاحبنظران روابط عمومی کشور در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد، از روابط عمومی‌های برتر كشور با اهدا تنديس بلورین، سیمین و زرین تقدير به عمل آمد.

در اين همايش كه به همت موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد، پس از ارزيابي روابط عمومی‌های برتر كشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط عمومی شامل نه معیار بنیادین سرآمدی و ۸۱ شاخص فرعی، روابط عمومی‌های سرآمد در سه سطح زرين(كسب حداقل ۷۰۰ امتياز)، سيمين(كسب امتیاز بین ۶۵۱ تا ۷۰۰)  و بلورين(كسب امتیاز بین ۵۵۰ تا ۶۵۰) معرفي شدند.

پس از اعلام بیانیه هیات داوران، روابط‌عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تنديس سیمین را دريافت كرد.