استاندار هرمزگان گفت: طرح‌های پرورش میگو باید از لحاظ زیست محیطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

به گزارش دلفین، فریدون همتی استاندار هرمزگان، در نشست کارگروه امور زیربنایی استان با بیان این‌که طرح‌های پرورش میگو در هرمزگان باید از پشتوانه علمی و تحقیقاتی بر‌خوردار باشند، عنوان کرد: مقوله آموزش فعالان حوزه پرورش میگو در هرمزگان باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و در این راستا برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام شود.

استاندار هرمزگان گفت: پرورش میگو در حال تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ و مهم در هرمزگان است و باید این کار را بر مبنای روش‌های نوین علمی و مبتنی بر فناوری‌های روز انجام دهیم.

وی ادامه داد: باید از دانش و فناوری‌های جدید در راستای اجرای طرح‌های پرورش میگو در هرمزگان بهره ببریم.

استاندار هرمزگان رعایت الزامات زیست محیطی در اجرای طرح‌های پرورش میگو را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: در این راستا باید نظارت و بازرسی منظم و مستمر از پروژه‌های پرورش میگو انجام شود و این طرح‌ها به لحاظ زیست محیطی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

همتی اذعان داشت: نیاز است آئین‌نامه‌ای جهت نظارت و بازرسی از پروژه‌های پرورش میگو در شروع اجرای طرح و همچنین در طول فعالیت و تولید میگو تدوین شود.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید گروه‌های کاری در زیرمجموعه کارگروه زیربنایی استان برای بررسی واگذاری اراضی جهت اجرای پروژه‌های مختلف تشکیل شود، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی نیز پروژه‌های مربوط به حوزه خود را پس از واگذاری زمین به طور منظم تحت نظارت و ارزیابی قرار دهند و روند اجرای پروژه‌ها را بررسی کنند.

  • نویسنده : 1007