کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: باید کسانی را به عنوان اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی انتخاب کنیم که تحلیل درستی از شرایط موجود کشور داشته باشند تا بتوانند بر اساس واقعیت‌های موجود تصمیم سازی کنند.

به گزارش دلفین، «مهدی جوادی» کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار کرد: امروزه بخش خصوصی به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی نام برده می‌شود که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر بهبود رشد اقتصادی جوامع دارد و تمام کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان از طریق حمایت از بخش خصوصی توانسته‌اند به این مهم دست پیدا کنند.

وی در خصوص محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است تصریح کرد: به طوری‌که هر اندازه حضور بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود، تقاضای آنها برای منابع سرمایه‌ای در بازار های مالی افزایش یافته و از‌این طریق یکی از مهم‌ترین عوامل تولید (سرمایه) و آنچه به عنوان موتور رشد اقتصادی از آن یاد می کنیم تامین می شود و رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی عمل می‌کند.

جوادی افزود: امروز نگاهی به تاریخ کشورهایی مثل چین، ترکیه، ویتنام و مالزی نشان می دهد که این کشورها از طریق حمایت از بخش خصوصی توانسته اند در مدت کوتاهی تولید ثروت را در جامعه افزایش داده و ازاین طریق میزان فقر نیز کاهش دهند.

کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان اضافه کرد: با این حال بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی کار کند، این وظیفه اصلی دولت‌هاست که محیط مقرراتی و قانونی مناسبی فراهم سازند تا کسب‌وکارها بتوانند نقش خود را ایفا کنند.

وی گفت: بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، اعمال حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری عمومی، ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت بخش خصوصی می‌پردازد و در مقابل بخش خصوصی نیز با نوآوری، خلق ثروت، پرداخت مالیات و ارائه دیگر خدمات به بخش دولتی کمک می‌کند تا رسالت خود را بهتر به انجام رساند.

جوادی اشاره کرد: در شرایط کنونی جهان شبکه‌ای که کوچکترین اتفاق درهر نقطه‌ای از این کره خاکی تاثیراتش را براقتصاد جهانی می‌گذارد و جهان به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است فعالان اقتصادی نیز باید با داشتن تحلیل‌ها و اطلاعات به روز و حرفه‌ای تصمیات خود را اتخاذ کنند، از این رو لازم است اتاق بازرگانی با تاسیس مرکز مطالعات، خدمات مشاوره ای و تحلیلی را به فعالین بخش خصوصی ارائه کند.

شایان ذکر است؛ در این شرایط اعضای اتاق بازرگانی بندرعباس باید کسانی را به عنوان اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی انتخاب کنند که تحلیل درستی از شرایط موجود کشور داشته باشند و بتوانند بر اساس واقعیت‌های موجود تصمیم سازی کنند.

  • نویسنده : 1007