نتایج انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اعلام شد.

به گزارش دلفین، در انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس در بخش بازرگانی به ترتیب ۱- محمد راستی با ۱۴۵ رای ، ۲ – سید محسن بنی هاشمی با ۱۲۶ رای ، ۳ – بدر دریابان با ۱۲۵ رای و ۴ – عبدالحمید طیبی با ۱۱۳ رای برگزیده شدند.

همچنین در بخش صنعت ، به ترتیب : ۱ – مهران نجاتی با ۱۳۴ رای ، ۲ – محمد آشینه با ۱۳۰ رای ، ۳ – سید پرویز محبی نودژ با ۱۲۲ رای ، ۴ – حسین معصومی با ۱۱۹ راس و ۵ – ایمان جمالی با ۱۱۷ رای برگزیده و انتخاب شدند.

همچنین در بخش معدن به ترتیب ، ۱ – حسن روحانی تازیانی با ۱۳۲ رای و ۲ – علی باژیان با ۱۲۱ رای برگزیده و انتخاب شدند.

همچنین در بخش کشاورزی به ترتیب ۱ – عبدالمجید صباغی زاده با ۱۵۰ رای ، ۲ – محمد رضا صفا با ۱۴۰ رای و ۳ – عباس براهیمی قلعه قاضی با کسب ۱۲۰ رای به عنوان برترین‌ها انتخاب شدند.

  • نویسنده : 1007