مدیرکل ثبت‌احوال استان هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه، ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها، تنها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد.

به گزارش دلفین، «داوید صادقی» مدیرکل ثبت‌احوال استان هرمزگان، گفت: از ابتدای خردادماه، ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها، تنها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد و خدماتی به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی ارائه نمی‌شود.

صادقی افزود: ارائه خدمات به شهروندانی که با وجود ثبت‌نام هنوز کارت آن‌ها صادر نشده است، با ارائه رسید درخواست کارت ملی هوشمند، با مهر ثبت‌احوال و یا دفتر پیشخوان صورت می‌گیرد.

وی گفت: یک میلیون و ۲۹۵ هزار نفر در استان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

مدیرکل ثبت‌احوال هرمزگان اذعان داشت: تاکنون یک میلیون و ۱۱۴ هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌اند که کارت‌های ۸۷ درصد این افراد صادر و تحویل شده است.

صادقی گفت: ۱۵۴ هزار نفر هم برای ثبت‌نام و دریافت کارت ملی هوشمند مراجعه نکرده‌اند.

وی گفت: ۱۲ هزار کارت ملی هوشمند هم در ادارت پست، ثبت‌احوال و دفاتر پیشخوان وجود دارد که شهروندان برای دریافت کارت‌ها اقدامی نکرده‌اند.

مدیرکل ثبت‌احوال هرمزگان افزود: در صورت مراجعه نکردن شهروندان برای دریافت، کارت‌های صادر شده امحاء می‌شود و دریافت کارت جدید نیز مستلزم ثبت‌نام مجدد و پرداخت هزینه ثبت‌نام است.

صادقی گفت: ۲۸۵ پایگاه در ادارت پست، ثبت‌احوال و دفاتر پیشخوان آماده ارائه خدمات ثبت‌نام کارت ملی هوشمند به شهروندان هستند.

 

  • نویسنده : 1008