وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور، گفت: در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که ارز در کشور گم شده است، بلکه باید در حوزه فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا شفاف سازی شود.

به گزارش دلفین و از به نقل خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره سرنوشت یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده و دستور رییس جمهور برای شفاف سازی آن توضیحاتی ارائه کرد.

دژپسند با اشاره به نامه‌رئیس جمهور به چهار وزیر درباره تعیین تکلیف تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها، گفت: فرآیند تخصیص و تامین ارز، واردات کالا و ترخیص و توزیع آن یک فرآیند آنی نیست و یک پروسه را طی می‌کند.

وی  با بیان اینکه در حال حاضر چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد، افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که ارز در کشور گم شده است بلکه باید در حوزه فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا اطلاع رسانی دقیق صورت گرفته و شفاف سازی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور داده که پاسخ دهند تخصیص ارز به شرکت ها برای واردات کالاها در چه مرحله‌ای قرار دارد.

  • نویسنده : 1008