سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از اعزام تیم پزشکی به روستای لاورشیخ بستک خبر داد.

به گزارش دلفین، سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اعزام تیم پزشک عمومی به روستای لاورشیخ بستک ضمن ويزيت رایگان، غربالگری، فشار و قندخون، وضعیت زنان باردار را هم در این روستا برای بیماران انجام دادند.

در طول این دوره خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه و داروهای مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

۵۰ بیمار در روستای لاورشیخ شهرستان بستک ویزیت شدند.

 

 

  • نویسنده : 1007