نخستين مجموعه شعر «حسين دريوش» شاعر و نويسنده‌ي هرمزگاني منتشر شد.

به گزارش دلفين؛ «الف کج» نخستين مجموعه شعر «حسين دريوش» شاعر و نويسنده‌ي هرمزگاني ساکن يزد وارد بازار کتاب ايران شد.

اين مجموعه که انتشارات «يادداشت نو» آن را با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسانيده شامل اشعار سپيد اين شاعر هرمزگاني است که در فاصله‌ي دهه‌ي پنجاه تاکنون سروده است.

گفتني است که دريوش شاعر و داستان‌نويس اهل بندرعباس متولد دي‌ماه سال ۱۳۳۴ است. وي در رشته ادبيات فارسي و پرستاري تحصيلات دانشگاهي را گذرانده و در حال حاضر نيز در کسوت پرستاري شاغل است.

  • نویسنده : کد 101