ارائه خدمات رایگان درمانی، پنجشنبه پایان هر ماه در گلزار شهدای بندرعباس انجام می‌شود.

ارائه خدمات رایگان درمانی، پنجشنبه پایان هر ماه در گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس انجام می شود.

به گزارش دلفین، در راستای اجرای طرح شهید رهنمون و ارائه خدمات درمانی به صورت رایگان، در پنجشنبه‌های پایان هر ماه در گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس،۲۳۷  خدمت به مردم بندرعباس و  خانواده‌های شهدای ۸ سال دفاع مقدس کشور ارائه شد.

این خدمات صورت گرفته شامل؛ ۸۶ نفر ویزیت پزشک عمومی، ۳۲ نفر بینایی سنجی، ۱۹ نفر مشاوره تغذیه، ۷ نفر مشاوره ژنتیک و در ایستگاه پرستاری ۹۳ نفر کنترل فشار خون و مشاوره، بوده است.

شایان ذکر است؛ این خدمات درمانی، توسط تیم درمانی شهید اسدالله جعفری ارائه شد.

  • نویسنده : 1007