مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، از اجباری شدن بیمه سلامت برای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای خبر داد و گفت: دولت، حق بیمه خانواده‌هایی که بر اساس وضعیت مالی در یکی از دهک‌های درآمدی یک و دو و سه قرار دارند را به‌صورت کامل پرداخت می‌کند.

به گزارش دلفین، «طاهر موهبتی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، ضمن اعلام اجباری شدن بیمه سلامت برای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، گفت: با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع، پوشش بیمه سلامت برای تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع انجام می‌شود، که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آن‌ها است.

وی در این خصوص افزود: آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع در هیئت وزیران تصویب شد و بر این اساس، دولت مکلف است جهت تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار حوزه سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای اقدام کند.

موهبتی بیان کرد: بر اساس این آیین نامه، تمام افراد بیمه نشده و تمامی روستاییان و عشایر که بیمه ندارند، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

رییس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: با توجه به این مصوبه دولت، حق بیمه خانواده‌هایی که مجموع درآمد و دریافتی آن‌ها بر اساس ارزیابی وسع کمتر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است یا بر اساس وضعیت مالی در یکی از دهک‌های درآمدی یک و دو و سه قرار دارند، به‌صورت کامل توسط دولت پرداخت می‌شود. هم‌چنین ۵۰ درصد حق بیمه خانوارهایی که درآمد آن‌ها بر اساس ارزیابی وسع بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق مصوب است یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی ۴ قرار دارند نیز توسط دولت پرداخت می‌شود و خانوارهایی که درآمد آن‌ها بر اساس ارزیابی وسع ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و بالاتر باشد یا در دهک درآمدی ۵ و بالاتر باشند، با پرداخت حق بیمه می‌توانند از بیمه سلامت استفاده کنند.

موهبتی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اساس این مصوبه مکلف است حداکثر تا یک ماه، پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سلامت ارائه کند و بیمه سلامت بر اساس نتیجه آزمون وسع انجام شده توسط وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار دهد.

«علی علیزاده» مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان نیز در خصوص این خبر افزود: متقاضیان برای نام‌نویسی با در د ست داشتن کارت‌ملی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان اذعان داشت: بیمه سلامت شامل ۴ صندوق بیمه سلامت روستاییان، بیمه سلامت همگانی، بیمه سلامت خدمات درمانی و بیمه سایر اقشار، است.

علیزاده گفت: بیمه شدگان شهری شش درصد و بیمه شدگان روستایی و عشایری سه درصد از هزینه‌های بستری را دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بیش از یک میلیون و دوهزار هرمزگانی زیر پوشش خدمات بیمه سلامت هستند.

۲۲ بیمارستان دولتی، ۹۷ داروخانه، ۱۲۱ پزشک متخصص و فوق تخصص و ۶۵ پزشک عمومی، طرف قرار داد بیمه سلامت در هرمزگان هستند.

  • نویسنده : 1008