10 شهر از 15 شهر ثروتمندترین شهرهای دنیا در کنار اقيانوس، دريا يا درياچه قرار دارند.

تيم ترجمه دلفين، بنا بر اعلام مجله «CEOWORLD MAGAZINE» ۱۵ شهر ثروتمند جهان به ترتيب: نيويورک، لندن، توکيو، سانفرانسيسکو، پکن، شانگهاي، لس‌آنجلس، هنگ‌کنگ، سيدني، سنگاپور، شيکاگو، بمبئي، تورنتو، فرانکفورت و پاريس هستند.

با بررسي اين شهرها به اين نتيجه مي‌رسيم که  ۱۰ شهر از ۱۵ شهر اين ليست در کنار اقيانوس، دريا يا درياچه قرار دارند و ديگر شهرها نيز داراي رودخانه‌هاي بزرگ هستند.

اين بررسي بار ديگر اين مساله را نمايان مي‌کند که دريا تا چه ميزان در توسعه و افزايش رفاه مردم موثر است و چرا کشور ها همواره کوشيده‌اند تا در نزاع هاي تاريخي راه ورود به دريا را براي خود هموار سازند.

اين روزها پيشرفت کشورها در حد بسيار زيادي  مرهون نگاه‌شان به ظرفيت‌هاي دريايي است.

  • نویسنده : کد 101