تفاوت قیمت گوشت و دام زنده در هرمزگان چنان چشمگیر است که باید مسئولان به چرایی این مساله پاسخ شفافی دهند.

بنا بر آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران در زمستان سال ۱۳۹۶ قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور ۱۶۶۵۵۴ ريال بوده است. استان كرمان با ۱۸۴۷۴۱ ريال بالاترين و استان هرمزگان با ۱۴۰۵۱۱ ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند اما اگر نگاهي به قيمت گوشت در استان هرمزگان داشته باشيم، متوجه مي شويم که قيمت آن از بسياري از استان هاي همجوار از جمله کرمان و بوشهر و فارس بيشتر است.

اگر چه اين گونه به نظر مي رسد که شايد کيفيت گوشت  گوسفندي برخي از استان ها از گوشت گوسفندي استان هرمزگان بهتر است و همين امر نيز به تفاوت قيمت انجاميده، اما بايد پرسيد که در شرايطي که قيمت فروش گوشت در هرمزگان بيشتر از ساير نقاط کشور است، چرا بايد قيمت خريد يك كيلوگرم گوشت گوسفند و بره به صورت زنده در اين استان کمتر از ديگر نقاط کشور باشد.

اين در حالي است که قيمت فروش علوفه هاي دامي نيز در استان بسيار بالاتر از ديگر نقاط کشور است. به عنوان مثال يک كيلوگرم ذرت دانه اي در زمستان سال ۱۳۹۶ به طور متوسط در کشور ۱۸۰۵۷ ريال و در استان هرمزگان به عنوان گران‌ترين استان کشور ۲۰۰۰۰ ريال به فروش رفته است. حال که دامداران هرمزگاني هزينه‌هاي فراواني را براي پرورش گوسفند پرواري متحمل مي‌شوند، انتظار مي‌رود حداقل مانند دامداران ديگر مناطق با آنان برخورد شود.

 

  • نویسنده : کد 101