تامین میوه چندین استان همواره بر دوش هرمزگان بوده اما کار به جايي رسيده است که حتي خود بندرنشينان نيز توان خريد ندارند و اکثر با حسرت به رديف ميوه‌هاي چيده شده در مغازه‌ها مي‌نگرند.

به گزارش دلفین، روزگاري هرمزگان را بهشت کشاورزي ايران مي‌دانستند و حتي کشورهاي بزرگ اروپايي به دنبال آن بودند تا با سرمايه‌گذاري در استان بتوانند مايحتاج کشاورزي خود را به‌ويژه در فصول سرد سال از هرمزگان تهيه کنند.اما امروز قيمت ميوه و تره و بار به جايي رسيده است که حتي خود بندرنشينان نيز توان خريد ندارند و اکثر با حسرت به رديف ميوه‌هاي چيده شده در مغازه‌ها مي‌نگرند. گيلاس ۲۵ هزار توماني، هلوي ۱۲ هزار توماني، خيار پنج هزار توماني و انگور هشت هزار توماني چگونه مي‌تواند در يخچال کارگري که روزانه تنها ۳۷ هزار تومان درآمد دارد، جاي بگيرد؟!

البته تمام اين صحبت ها در شرايطي است که همين ۳۷ هزار تومان نيز سر ماه به حساب وي ريخته شود و پرداخت‌ها به‌موقع صورت گيرد. در اين شرايط صدايي که مدام در گوش مردم هرمزگان تکرار مي‌شود، اين است که «ميوه مورد نظر در دسترس نمي‌باشد»

  • نویسنده : کد 101