منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به پاس خون پاک نخستین شهید مدافع حرم- عبدالحمید سالاری- یکی از بلوارهای خود را به نام مقدس این شهید مزین کرد.

به گزارش دلفین، «سعید خادمی» مسئول امور ایثارگران منطقه ویژه با اشاره به اینکه کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم، بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به منزل می‌رسیم،  گفت: در شرایطی که شوربختانه نام شهیدان را در برخی از نقاط کشور از روی تابلو خیابان‌ها و کوچه‌ها حذف می‌کنند، شرکت منطقه ویژه تصمیم گرفت به تعداد خیابان ها و بلوارهایش که به نام شهیدان است اضافه کند.

خادمی پور افزود: پیش از این ساختمان اصلی اداری منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به نام شهیدسرلشکر حسین لشگری که پس از ۱۸ سال اسارت با ۷۰ درصد درجه جانبازی در عراق به ایران بازگشت و دارای لقب «سید الاسرای ایران» بود نامگذاری شده است.

گفتنی است؛ ساختمان شهید حاج علی حاجبی-سردار شهدای هرمزگان، ساختمان شهید حسین رکن الدینی، ساختمان شهید رضا ناظری و … و خیابان های شهید باکری و … در منطقه ویژه نامگذاری شده‌اند.

 

  • نویسنده : 1007