علی‌رغم وعده‌ی مسئولان حوزه اجتماعی استانداری هرمزگان اما همچنان خانه سمن های استان ایجاد نشده است.

به گزارش دلفین، ايجاد خانه اي براي سازمان هاي مردم نهاد، راهکاري است که در منشور گفت وگوي سياسي به موازات تاسيس و تقويت خانه احزاب در سراسر کشور دنبال مي شود تا زمينه اي را براي پاسخگويي به مطالبات مردمي فراهم سازد.

اين منشور براساس اصول قانون اساسي (به ويژه اصول ۲۴، ۲۶ و ۲۷ در فصل حقوق ملت) و نيز پذيرش تکثر و تنوع در انديشه و عمل سياسي به دنبال ايجاد چارچوب و فضايي است تا خواست دولت دوازدهم در جهت مشارکت حداکثري دولت و ملت در اداره کشور، استفاده از تمامي ظرفيت هاي ملي براي پيشرفت و توسعه و ارايه الگويي ممتاز از مردم سالاري ديني را محقق سازد.

در استان هرمزگان نيز آذرماه سال قبل بود که زمزمه‌هايي مبني بر راه‌اندازي اين خانه شنيده شد.

مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري هرمزگان گفت: مقدمات راه‌اندازي خانه سمن‌ها در هرمزگان فراهم شده و پيش از پايان سال جاري اين مهم انجام مي‌شود.

منصور اخلاقي‌پور در گردهمايي بزرگ سازمان‌هاي مردم نهاد هرمزگان اظهار داشت: گردهمايي سازمان‌هاي مردم نهاد استان هرمزگان براي نخستين بار در راستاي آشنايي سمن‌هاي استان با پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي يکديگر و ايجاد هم‌افزايي و هماهنگي بيشتر بين آن‌ها برنامه‌ريزي و برگزار شد.

وي افزود: راه‌اندازي نمايندگي سمن‌هاي ملي در مرکز استان هرمزگان و متعاقبا راه‌اندازي نمايندگي سمن‌هاي استاني در شهرستان‌ها يکي از اهداف اداره کل امور اجتماعي استانداري در راستاي ارتقا مسئوليت اجتماعي در بين عموم مردم است. وي گفت: سمن‌ها بايد در مسير تقويت کمي و کيفي برنامه‌هاي خود و افزايش گستره اجتماعي و جفرافيايي تحت پوشش خود برنامه‌ريزي کنند.

مديرکل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري هرمزگان به نشست صميمي استاندار هرمزگان با سمن‌ها اشاره کرد و يادآور شد: طبق وعده استاندار هرمزگان در پاسخ به درخواست سازمان‌هاي مردم نهاد در آن نشست، هماهنگي‌هاي لازم جهت راه‌اندازي خانه تشکل‌هاي مردمي استان صورت گرفته است.

اخلاقي‌پور با بيان اينکه خانه سمن‌هاي استان نياز ضروري اين نهادها در راستاي تقويت هويت و جايگاه سازماني آنها به عنوان نهادهاي مردمي رسمي است، تاکيد کرد: مقدمات راه اندازي خانه سمن‌ها در هرمزگان فراهم شده و پيش از پايان سال جاري اين مهم انجام مي‌شود.

با اين حال سال نيز به پايان رسيد اما همچنان وعده‌ي ايجاد خانه‌ي سمن ها محقق نشده است.

اين درحالي است که بايد در نظر گرفت کهسمنها بهترين گروه‌هايي هستند که مي‌توانند براي پر کردن شکاف‌هاي اجتماعي و فرهنگي ورود کنند.

امروز در جاي جاي کشور سازمان‌هاي مردم نهاد و خيريه هاي زيادي مشغول فعاليت هستند و هر جا سمن ورود کرده، فاصله ها به حداقل رسيده است. گفتني است سازمان هاي مردم نهاد به سازمان‌هايي گفته مي شود که مستقيما بخشي ازساختار دولت محسوب نمي‌شود اما نقش بسيار مهمي به‌عنوان واسطه بين مردم و قواي حاکم ايفا مي‌کند. بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيرانتفاعي هستند. بودجه اين سازمان‌ها از طريق کمک‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي دولتي تأمين مي‌شود.

  • نویسنده : کد 101