شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از امروز میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوخت‌گیری از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافته است.

به گزارش دلفین، در اطلاعیه شماره ۹ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است مردم برای سهولت در سوختگیری از کارت سوخت شخصی استفاده کنند.

شایان ذکر است؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد میزان هر بار سوختگیری با کارت سوخت شخصی خودرو‌ها ۶۰ لیتر است.

گفتنی است؛ به هر دلیلی مراجعان کارت سوخت به همراه نداشته باشند در کلیه جایگاه‌ها کارت سوخت آزاد موجود است.

  • نویسنده : 1007