مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی با پرداخت مانده بدهی خود تا پایان مهر امسال از بخشودگی صد درصد جرائم بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش دلفین، «شاکررضا مریدی» مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: همچنین آن دسته ازمودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه کسب تولیدی در صورت پرداخت بدهی از تاریخ اول آبان تا اخر آبان از بخشودگی جرائم ۹۸ درصدی برخودار می‌شوند.

شاکررضا مریدی افزود: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی برای مودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری به ازای هر ماه دو درصد و برای سایر مودیان معادل چهار درصد بخشودگی لحاظ می‌شود.

وی گفت: افرادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کرده‌اند می‌توانند در خواست بخشودگی جرائم خود را تا تاریخ ۲۰ اسفند امسال به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

  • نویسنده : 1007