بنابر گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی امروز وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان حاکم خواهد بود.

به گرارش دلفین، بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی امروز با حاکمیت جوی پایدار بر روی استان پدیده شاخص در ساعات اولیه صبح در جزایر و سواحل مه صبحگاهی خواهد بود و شرایط برای ترددهای دریایی در غالب مناطق دریایی استان مساعد پیش بینی می شود.

از لحاظ دمایی، کاهش نسبی ۱تا ۲ درجه ای دما در استان مورد انتظار است.

از اوایل هفته ی پیش رو با ورود سامانه بارشی مدیترانه ای از سمت غرب کشور،تنها نقاطی از شمال خلیج فارس ،تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و استان هرمزگان شرایط بارشی نخواهد داشت.

با توجه به شکل گیری کم فشار حاره ای شمال اقیانوس هند که تا اواسط هفته آینده در عرض های پایین فعالیت خواهد داشت، بر روی جنوب ایران تاثیر قابل ملاحظه ای مورد انتظار نخواهد بود.

  • نویسنده : 1007