دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با اشاره به اینکه قوانین کار برای چهار میلیون کارگر اجرا نمی‌شود، گفت: قرارداد کار باید بر اساس توافق باشد و در غیر این صورت غیر شرعی است.

به گزارش دلفین و به نقل از اقتصاد آنلاین، «حمیدرضا سیفی» دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفت: قانون کار باید بر اساس توافق باشد و در غیر این صورت غیر شرعی است.

وی افزود: با توجه به ناکارآمدی قانون کار، بنگاه های کوچک ما در حال تعطیلی هستند.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: باید برای صنایع مادر و صنایع کوچک و مناطق مختلف قوانین متفاوتی داشته باشیم. متوسط بیکاری  ما از متوسط جهانی بالاتر است، ما مدل های جهانی قانون کار را هم قبول نداریم.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان می‌گوید، ۷۰ درصد قانون کار ما خلاف شرع است. ۳۸ سال قانون کار تغییر نکرده، مگر امکان دارد که در این مدت شرایط تغییر نکرده باشد.

«غلامرضا عباسی» قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم، اما اصلاح باید به سمت بهبودی باشد.

وی با بیان اینکه برخی قوانین کاری در تضاد هستند، افزود: قانون کار باید اصلاح شود. ۴ میلیون کارگر در صنایع کوچک مشغول کار هستند که قوانین کار درباره اینها اجرا نمی‌شود مناطق آزاد هم همین شرایط را دارد.

قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگرانگفت: در اصلاح قانون کار باید به آسیب‌ها هم توجه کنیم. قراردادهای کوتاه مدت، امنیت شغلی را آسیب پذیر کرده است. انجمن های صنفی نباید تضعیف شود.

  • نویسنده : 1007