آیا استفاده از کارت های سوخت می تواند شفافیت را در مصرف این کالای استراتژیک افزایش دهد یا تنها قرار است به صورت صوری اقداماتی صورت پذیرد و خروجی آن افزایش قیمت سوخت یا سهمیه بندی باشد؟!

به گزارش دلفین، با این که بحث های فراوانی درباره‎ی سهمیه بندی دوباره سوخت در راستای کنترل قاچاق به گوش می‌رسید اما «بیژن زنگنه» وزیر نفت ضمن انتقاد از وضع جایگاه‌داری و با تاکید بر تحول خدمات در جایگاه‌های سوخت بیان داشت: هدف از احیای کارت سوخت نظام دادن به توزیع سوخت است و به هیچ وجه بحث سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

در این شرایط باید این سوال را مطرح کرد که آیا استفاده از کارت های سوخت می تواند شفافیت را در مصرف این کالای استراتژیک افزایش دهد یا تنها قرار است به صورت صوری اقداماتی صورت پذیرد و خروجی آن افزایش قیمت سوخت یا سهمیه بندی باشد؟!