اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در هرمزگان، با محوریت نیازمندی های فناوری و وارداتی صنایع و توانمندی های ساخت با حضور مقامات استانی و ملی برگزار می شود.

به گزارش دلفین، نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان از فردا افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه، با محوریت نیازمندی‌های فناوری و وارداتی صنایع و توانمندی‌های ساخت بر پا شده است.

شایان ذکر است؛ این نمایشگاه، با حضور مقامات استانی و ملی فردا دوشنبه ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های استان واقع در سه راه جهانبار افتتاح خواهد شد.

  • نویسنده : 1007