مدیر روابط‌عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس موفقیت روابط‌عمومی‌ها را در گرو حمایت و بینش مدیران یک مجموعه دانست.

به گزارش دلفین، «سعید خادمی‌پور» مدیر روابط‌عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، بخش روابط‌عمومی را چشم، گوش و زبان گویای یک سازمان دانست و گفت: انعکاس دستاوردهای سازمان به بیرون و افکارسنجی برای بهبود عملکرد مجموعه و افزایش رضایت ذی‌نفعان اصلی‌ترین رسالت روابط‌عمومی هاست.

وی بیان داشت: چنان‌چه این بخش از سازمان به خوبی بر وظایف ذاتی خود اشراف داشته باشد می‌تواند سبب همگام‌سازی تمام عناصر داخلی و خارجی مجموعه برای نیل به اهداف ترسیمی باشد.
خادمی‌پور دستاوردهای اخیر روابط‌عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس را مرهون نگاه ویژه مدیرعامل این مجموعه به بخش روابط‌عمومی دانست و گفت: چنان‌چه مدیران رویکرد و تفکرشان بر شفافیت، خدمت به خلق و انجام امور به صورت تخصصی استوار باشد، اهمیت ویژه‌ای به روابط‌عمومی‌های خود خواهند داد.
عضو هئیت ریسه شورای هماهنگی روابط‌عمومی در پایان افزود: عملکرد صحیح روابط عمومی‌های استان می‌تواند چهره‌ی شایسته‌تری از هرمزگان ارائه دهد که نتیجه‌ی آن جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و رونق بیشتر هرمزگان خواهد بود.

  • نویسنده : 1008