طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی امروز شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی خواهیم داشت و شرایط تردد های دریایی مساعد خواهد بود.

به گزارش دلفین، بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی امروز شرایط جوی و دریایی نسبتا آرامی خواهیم داشت و شرایط تردد های دریایی مساعد خواهد بود.

گفتنی است؛ در ساعات بعدازظهر در جزایر غربی استان وزش بادهای سطحی شمال غربی پیش بینی می شود و خلیج فارس کمی مواج خواهد شد.

بنا بر پیش بینی کارشناسان اداره کل هواشناسی هرمزگان، به تدریج طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی در خلیج فارس و متلاطم شدن دریا خواهیم بود.

پدیده ی غالب سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی پیش بینی می شود که گاهی موجب کاهش موقتی میدان دید افقی خواهد شد.

با توجه به افزایش ابرناکی و وجود سامانه ناپایدار در جنوب شرق کشور احتمال ناپایداری در برخی نقاط شرقی استان در روز چهارشنبه خواهد بود.

شایان ذکر اسن؛ از لحاظ دمایی از امروز به طور نسبی شاهد افزایش دمای کمینه هستیم که این شرایط دمایی طی روزهای آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت.

  • نویسنده : 1007