آمار منتشر شده حاکى از آن است که شرکت خودروسازى سایپا از ابتداى سال تا آذر ماه، ٢٧١هزار و ٥٣٢ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٩.٦ درصد رشد داشته است.

به گزارش دلفین، تولید شرکت سایپا در آذر ماه امسال به ٣٧ هزار و ١٩٣دستگاه رسید که در مقایسه با آبان ماه رشد ٣٦ درصدى داشته است.

این درحالی است که فروش این شرکت در آذر ماه با افت ١٦.٦درصدى نسبت به ماه پیش از آن (آبان ماه) همراه شد.

در آذر ماه امسال، سایپا ١٩هزار و ٤٨١ دستگاه پراید تولید کرده که تعداد آن نسبت به آبان ماه ٤٧.٦درصد افزایش یافته است.

  • نویسنده : 1007