رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان هرمزگان یکی از معضلات صنعت بیمه در این استان را صدور بیمه‌نامه‌های بزرگ این استان از تهران مطرح کرد.

به گزارش دلفین، «محمد باقری» رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان هرمزگان، گفت: یکی از بزرگترین چالش‌هایی که استان هرمزگان با آن درگیر است، انعقاد قراردادهای بزرگ بیمه‌ای در تهران است که سبب می‌شود تمام پرتفوی استان هرمزگان در خود استان نباشد.

وی افزود: قراردادهای بزرگ مانند گواهی تضمین گمرک واحد ترانزیت، مستقیم توسط تهران صادر می‌شود وشعبی که دراستان هرمزگان هستند تنها خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند و این موضوع را بارها در سندیکای بیمه گران مطرح شده اما تاکنون این مشکل برطرف نشده است.

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان هرمزگان بیان کرد: گواهی تضمین سالانه در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان پرتفو تولید می کند که در تهران صادر می‌شود.

وی عنوان کرد: شناورهای فعال در استان هرمزگان و متصدیان حمل و نقل داخلی توسط شعب بیمه می شوند زیرا شرایط و تعهداتی دارند که با تمام ایران متفاوت است اما بیشتر قراردادهای بزرگ مانند شرکت نفت و گاز و شرکت های بزرگ توسط شعب تهران منعقد می شود.

باقری تصریح کرد: با توجه به سیل سال گذشته تمایل به خرید بیمه نامه آتش سوزی اندکی بیشتر شده است.

وی گفت: در سال های گذشته استان های یزد، کرمان و مشهد در فروش بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری عالی بودند و بندرعباس هم پیشرفت خوبی در فروش این بیمه نامه داشت اما در دوسال گذشته تمایل کمتری به خرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری وجود دارد.

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان هرمزگان بیان کرد: استان هرمزگان فاقد نیروی متخصص و ارزیاب خسارت خبره در رشته های آتش سوزی و شناوراست و گاهی از سایر استان هابرای کارشناسی و ارزیابی خسارت تقاضای نیرو می  شود/اقتصاد آنلاین

  • نویسنده : 1007