آمارهای رسمی، اظهارات «خلیل قاسمی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان درباره رتبه نخست هرمزگان در جذب سرمایه‌های صنعتی را تکذیب کرد.

به گزارش دلفین، صنایع پیشتاز در جذب پول در نیمه اول امسال معرفی شدند. مطابق آمارهای جدید صنعتی در ۶ ماه منتهی به شهریور امسال، ۱۰ هزار و ۷۰۹ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۰ درصدی حکایت دارد.

بررسی جوازهای تاسیس صادره به تفکیک ۳۱ گروه فعالیت نیز نشان می‌دهد که همچنان گروه «محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» جذاب‌ترین رشته‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران داخلی است چرا که به نظر می رسد مردم از تنها هزینه‌ای که نمی توانند در هر شرایط اقتصادی چشم پوشی کنند، گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌هاست.

اما اگر به توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، نظر بیافکنیم نام استان‌های خراسان رضوی، سمنان، یزد، فارس و قم به چشم می خورد و خبری از نام هرمزگان نیست و این یعنی علی رغم تمام وعده ها همچنان موانع بسیاری در راه تبدیل این استان به استانی صنعتی وجود دارد و سرمایه‌گذاران رغبت کمی برای ورود به هرمزگان نشان می دهند. البته «خلیل قاسمی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان آبان ماه امسال بیان داشت که هرمزگان، رتبه نخست جذب سرمایه گذاری صنعتی را در کشور به خود اختصاص داده است.

در این شرایط مشخص نیست که مبنای محاسبات به چه صورت بوده که قاسمی ۲۸ درصد کل سرمایه گذاری صنعتی کشور را در هرمزگان عنوان کرده و دنیای اقتصاد هرمزگان را حتی در بین ۵ استان اول نیز قرار نداده است.