رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با ورود دستگاه قضایی، تردد کمتر از ۱۵ دقیقه وسائل نقلیه به فرودگاه بین المللی بندرعباس رایگان شده است.

به گزارش دلفین، «علی صالحی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به گزارشات مردمی مشخص شد، در ورودی فرودگاه بندرعباس مراجعان ملزم به پرداخت حق پارکینگ می شدند که این موضوع منجر به اعتراض شهروندان شده بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، تعداد زیادی از ترددها به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس، مربوط به افرادی است که قصد همراهی، بدرقه و یا استقبال از مسافران خود را داشته و عملاً از پارکینگ استفاده ای نمی کنند.

صالحی خاطرنشان کرد: از نظر قانونی، دریافت وجه میبایست در مقابل ارائه خدمات بوده و دریافت هزینه از افرادی که استفاده ای از خدمات پارکینگ ندارند، خلاف حقوق عامه است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به مطالبات مردم با ورود دادستانی مرکز استان به این موضوع و بازدید از محل پارکینگ فرودگاه ، مقرر شد جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه، ترددهای کمتر از ۱۵ دقیقه رایگان باشد و این موضوع در ورودی و خروجی پارکینگ به اطلاع مسافران رسانده شود که بلافاصله پس از بازدید، این موضوع عملیاتی شده است.