بنا بر اطلاعات دریافتی برخی از افراد شاغل در استانداری هرمزگان که در ستاد انتخابات استان نیز سمت دارند، در کمپین های تبلیغاتی نمایندگان مجلس حضور می یابند.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری دلفین، برگزاری انتخابات شفاف و سالم یکی از مسائلی است که در شرایط حساس کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و چنان چه برخی افراد با خیانت در امانت، بی درایتی و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی دست به تخلف انتخاباتی بزنند، چنان ضربه ای به آبروی نظام وارد خواهد شد که جبران آن چندان آسان نخواهد بود.
بنا بر متن صریح قانون، کارکنان زیرمجموعه وزارت کشور در ساعت‌های اداری و غیراداری حق جانبداری و حمایت از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند و کارکنان دیگر دستگاه‌های اجرایی هم باید به عنوان اشخاص حقیقی و در ساعت‌های غیراداری در تبلیغات و حمایت از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند، از این رو حضور برخی افراد شاغل در استانداری، بعضا افرادی که در ستاد انتخابات نیز مناصبی دارند، در کمپین های تبلیغاتی، دیدارهای رو در رو در منزل افراد خاص، توصیه های خارج از عرف و سایر اقدامات از لحاظ قانونی مشکل دار است.
از آن جایی که سعید ناجی رییس ستاد انتخابات هرمزگان بیان داشته بود تلاش مجریان انتخابات، حول سه محور اجرای مُر قانون، امانت‌داری آرای مردم و ایجاد زمینه‌ی مشارکت پرشور و قوی است، چنین اتفاقاتی نباید از دید وی و استاندار هرمزگان به دور بماند چرا که تمام تبعات چنین مساله ای بر دوش عالی ترین مقام استان خواهد بود.
استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات یا حمایت از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان نباید انجام شود و در صورت بروز هرگونه تخلف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید آمادگی برخورد را داشته باشند تا رعایت بی‌طرفی و عدالت در مواجه با نامزدهای مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرد.
بار دیگر و پیش از به بار آمدن اتفاقات ناگوار از تمام تصمیم گیران و تصمیم سازان هرمزگان تقاضا داریم تا علاج واقعه قبل از وقوع را سرلوحه‌ی خویش قرار دهند چرا که در صورت بروز هر نوع تنشی رئیس ستاد انتخابات و همچنین شخص استاندار باید پاسخگوی این مساله باشد.

  • نویسنده : 1001