نماهنگی تبلیغاتی از سوی یکی از نمایندگان فعلی مجلس و نامزد دوره آتی مجلس شورای اسلامی هرمزگان در فضای مجازی پخش شده است، که شایعات پیشین مبنی بر عدم استقلال استانداران و دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران کل را تایید می کند.

به گزارش دلفین، در روزهای اخیر برخی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هرمزگان از هر ترفندی استفاده کرده اند تا خود را دلسوز و وکیل مردم نشان دهند و بار دیگر تاکید داشته باشند که جغرافیای سیاسی استان تحت تاثیر مستقیم تصمیمات آنان بوده است؛ موضوعی که بارها در سالیان گذشته به طرق مختلف آن را تکذیب کرده اند.

مصداق بارز آن نماهنگی تبلیغاتی است که یکی از نمایندگان مجلس در حال منت گذاری بر سر مردم یکی از شهرستان های استان است و بارها تاکید می کند که فلان مدیر را از این شهرستان به عنوان مدیرکل معرفی کرده است و انتصاب این مدیران که البته سابقه برخی از آنان نیز چندان مورد تایید نیست را شاهکار نمایندگی خود می بیند.

چنان چه به شرح وظایف نمایندگان مجلس بر اساس قانون اساسی رجوع کنیم، در می یابیم که انتصاب مدیران نه در بحث قانون گذاری و نه در بحث نظارت می گنجد و چنین دخالت هایی دست‌اندازی به حق دولت و قوه مجریه است که خلاف قانون و حدود اختیارات نمایندگان به حساب می آید.

اگر چه بسیاری از امور در این سال ها چندان بر اساس قانون پیش نرفته است و همواره لابی های قدرت به دنبال پایگاه‌سازی های نامشروع برای در قدرت نگاه داشتن خود بوده اند، اما حال که این اتفاق نامیمون به وقوع پیوسته است، باید نمایندگان پیشین هرمزگان نیز مسئولیت خود را در قبال کاستی های قوه مجریه در استان بپذیرند.

نطق های آتشین و داعیه داری مطالبه گری در استان موضوعی است و نپذیرفتن سهم خود در توسعه نیافتگی در شان مردم هرمزگان موضوعی دیگر. حال که برخی از نمایندگان نقش خود را در انتصاب مدیران پذیرفته اند و استقلال استانداران ادوار مختلف هرمزگان را زیر سوال برده اند، بهتر است تاثیرشان را در بسیاری از نابسامانی های امروز هرمزگان فراموش نکنند و به دنبال بهانه تراشی نباشند، بهانه ای که به نظر نمی رسد در این دوره از مجلس شورای اسلامی مورد اقبال عمومی قرار گیرد.

  • نویسنده : 1001