بنابر گزارش اداره کل هواشناسی هرمزگان، به علت وزش باد نسبتا شدید و ارتفاع امواج، توصیه می شود شناورهای سبک، تفریحی و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان (به ویژه بنادر غربی) صورت پذیرد.

به گزارش دلفین، بنابر گزارش اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، با خروج سامانه بارشی طی امروز چهارشنبه، بیست و سوم بهمن ماه، تحت گذر امواج ناپایدار، افزایش سرعت و وزش باد شدید به ویژه در ساعات بعد از ظهر بر روی خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و سواحل و جزایر پیش بینی می شود و دریا مواج خواهد شد.
بیشینه سرعت باد به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر در خلیج فارس خواهد رسید که توصیه می‌شود شناور های سبک، تفریحی و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان (به ویژه بنادر غربی) صورت پذیرد. پنجشنبه از میزان سرعت باد در محدوده دریایی استان کاسته خواهد شد و با احتیاط شناورهای سبک، شرایط دریا جهت تردد سایر شناورها مساعد پیش‌بینی می شود.
از روز جمعه و بیشتر برای اوایل هفته آینده، شرایط جوی و دریایی پایداری بر استان حاکم خواهد شد.
از نظر دمایی صبح امروز شاهد کاهش محسوس دما ( تا ۹ درجه سلسیوس) در مناطق غربی و شمالی استان بوده ایم که بامداد پنجشنبه این کاهش دما در مناطق مرکزی و شرقی استان مورد انتظار است.
گفتنی است که از هفته آینده به تدریج بر میزان دما های کمینه افزوده خواهد شد.