مقدمه قاچاق معضلی است که همواره با نام هرمزگان گره خورده است و افرادی سودجو، این استان و موقعیت ویژه‌ی آن را مکانی مناسب برای اهداف پلید خود قرار داده اند. با این حال زمانی که موضوع قاچاق با سلامت مردم گره می خورد موضوع بسیار حساس‌تر می شود. مساله‌ی قاچاق دام نیز که یکی از مخاطرات حوزه‌ی سلامت در استان هرمزگان به حساب می‌آید، چنان‌چه سختگیرانه با آن برخورد نشود، می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ همچون موضوع تب کریمه‌ی کنگو به وجود آورد که امنیت روانی و سلامت جسمانی مردم استان را دست‌خوش چالشی بزرگ خواهد کرد.

مقدمه

قاچاق معضلی است که همواره با نام هرمزگان گره خورده است و افرادی سودجو، این استان و موقعیت ویژه‌ی آن را مکانی مناسب برای اهداف پلید خود قرار داده اند. با این حال زمانی که موضوع قاچاق با سلامت مردم گره می خورد موضوع بسیار حساس‌تر می شود. مساله‌ی قاچاق دام نیز که یکی از مخاطرات حوزه‌ی سلامت در استان هرمزگان به حساب می‌آید، چنان‌چه سختگیرانه با آن برخورد نشود، می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ همچون موضوع تب کریمه‌ی کنگو به وجود آورد که امنیت روانی و سلامت جسمانی مردم استان را دست‌خوش چالشی بزرگ خواهد کرد.

هرمزگان یکی از مبادی قاچاق

«دکتر محمد جانباز» مدیر کل دامپزشکی استان هرمزگان نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران حاضر شد و در این باره گفت: استان هرمزگان یکی از مبادی رفت‌وآمد دام‌های قاچاق است که این مساله ما را در معرض خطر بیماری ها ار جمله تب کریمه کنگو قرار داده است. تا جایی که عموما گزارش‌هایی در خصوص این بیماری داریم. سال گذشته یک مورد فوت انسانی داشتیم.

تاکید بر آگاهی بخشی

وی ادمه داد: اقدامات خیلی خوبی هم انجام شد و جلسات متعددی تشکیل دادیم اما در نهایت استان هرمزگان از مناطق خطر این بیماری محسوب می‌شود. از این رو با هماهنگی‌های صورت گرفته میان استانداری و سایر ارگان‌ها، مردم از مسائل بهداشتی آگاه و آن‌ها را رعایت می‌کنند. با این حال هر لحظه احتمال خطر ورود دام قاچاق وجود دارد که امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی بتوانیم رفت و آمد آن‌ها را کمتر کنیم.

نقش مردم

در این شرایط به نظر می رسد باید جوامع محلی و واردکنندگان دام زنده، به صورت کامل در جریان مخاطرات این اقدام قرار گیرند و اقدامات پیشگیرانه از سوی آنان انجام پذیرد.

با این حال از این نکته هم نمی توان غافل شد که نبود برخی از زیرساخت‌ها و حمایت نشدن دام‌پروران استانی بر این مساله دامن زده است.