قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی ایران، گفت: 56 هزار خودرو شامل تاکسی و وانت بار برای تبدیل رایگان از بنزین سوز به دو گانه سوز در سایت gcr.niopdc.ir ثبت نام کرده اند.

به گزارش دلفین، حمید قاسمی ده چشمه قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی ایران، گفت: ۵۶ هزار خودرو شامل تاکسی و وانت بار برای تبدیل رایگان از بنزین سوز به دو گانه سوز در سایت gcr.niopdc.ir ثبت نام کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هدف گذاری شده است تا در سال جاری بتوانیم، ۷۰۰ هزار خودرو را به صورت رایگان به دوگانه سوز تبدیل می کنیم.