نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای مجمع نمایندگان دور دهم بزرگ‌ترین خیانت را به مردم کردند زیرا نتوانستند دور یک میز بنشینند و تصمیمات قاطع بگیرند.

به گزارش دلفین، «احمد مرادی» نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی جمله‌ای را در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورا مبنی بر خیانت اعضای مجمع نمایندگان در دوره پیشین به زبان آورد که سه نماینده‌ی دوره‌ی قبل را هدف انتقاد خود قرار داد.

مرادی گفت: اعضای مجمع نمایندگان دور دهم بزرگ‌ترین خیانت را به مردم کردند زیرا نتوانستند دور یک میز بنشینند و تصمیمات قاطع بگیرند اما در این دوره بین اعضا اتفاق نظر وجود دارد و نتیجه آن تاکنون رضایت‌بخش بوده است.

وی رسیدن به اهداف را در گرو همدلی و همراهی و پرهیز از انفرادی عمل کردن دانست و گفت: هر چند که در زمان مناسب باید انتقاد هم کرد اما در مقابل مردم باید روراست و شفاف بود.

این صحبت های مرادی، پیکان انتقادها را به سمت سید مصطفی ذوالقدر، حسین هاشمی تختی و ناصر شریفی می‌برد که با توجه به نزدیکی‌های فکری مرادی به هاشمی تختی و شریفی به نظر می‌رسد که مرادی همچنان کینه‌ی ذوالقدر را در دل دارد و بسیاری از جنجال های سال‌های اخیر را برآمده از اختلاف نظرهای‌شان و ساز ناکوک نماینده سابق شرق هرمزگان می‌داند.

 این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است

  • نویسنده : 1007