اگر بخواهیم نگاهی به پراکندگی مقاطع تحصیلی بر اساس درصد داشته باشیم، باید گفت که 12 درصد کارمندان هرمزگانی زیر دیپلم، 14 درصد دیپلم، هفت درصد فوق دیپلم، 45 درصد لیسانس، 18 درصد فوق لیسانس و تنها یک درصد دارای مدرک دکتری هستند که این آمار بالا بودن کارمندان زیر دیپلم و کم بودن کارمندان با مدرک دکتری را در هرمزگان نشان می‌دهد.

به گزارش  دلفین، سازمان‌های دولتی برای انجام وظایف ذاتی به نیروهایی با مدارک تحصیلی مختلف نیاز دارند اما عدم وجود نیروهای متخصص در هر بخش می‌تواند حیات سازمان را با مخاطره رو به رو کند.
اگر بخواهیم نگاهی آماری در بعد کشوری به این موضوع داشته باشیم باید گفت که طبق آخرین آمار و اطلاعات مدرک تحصیلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نهادهای انقلابی از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ کارمند نزدیک به یک میلیون و ۱۰۶ هزار نفر دارای مدرک لیسانس هستند. حدود ۱۵۰ هزار و ۵۴۳ نفر کمتر از دیپلم و ۳۸۱ هزار نفر دارای مدرک دیپلم و ۲۶۰ هزار نفر فوق دیپلم هستند. ۲۹۸ هزار نفر دارای مدرک فوق لیسانس و حدود ۸۱ هزار و ۶۵۰ نفر مدرک دکتری دارند. بر اساس این آمار ۶ درصد کارمندان زیر دیپلم، ۱۷ درصد دیپلم، ۱۱ درصد کارمندان فوق دیپلم، ۴۸ درصد لیسانس، ۱۳ درصد فوق لیسانس و ۳ درصد دکتری هستند.
اما آمار در هرمزگان با میانگین کشوری تفاوت معناداری دارد. در این استان پنج هزار و ۴۲ کارمند مشغول به کار هستند که از این تعداد ۶۲۴ کمتر از دیپلم، ۷۱۸ نفر دیپلم، ۳۹۰ نفر فوق دیپلم، دو هزار و ۳۰۵ نفر لیسانس، ۹۴۹ نفر فوق لیسانس و ۵۶ نفر دارای مدرک دکتری هستند.
اگر بخواهیم نگاهی به پراکندگی مقاطع تحصیلی بر اساس درصد داشته باشیم، باید گفت که ۱۲ درصد کارمندان هرمزگانی زیر دیپلم، ۱۴ درصد دیپلم، هفت درصد فوق دیپلم، ۴۵ درصد لیسانس، ۱۸ درصد فوق لیسانس و تنها یک درصد دارای مدرک دکتری هستند که این آمار بالا بودن کارمندان زیر دیپلم و کم بودن کارمندان با مدرک دکتری را در هرمزگان نشان می‌دهد.
البته نکته‌ی دیگری که در این مقایسه آماری برجسته به نظر می‌رسد علاقه‌ی کارمندان هرمزگانی به کسب مدرک فوق لیسانس است. اگر چه هرمزگانی‌ها سه درصد در لیسانس از متوسط کشوری پایین تر هستند اما در مدرک فوق لیسانس پنج درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار می گیرند.
شایان ذکر است تحصیلات دستگاه‌های خاص که آمار پرسنل آنان در داده‌های آماری ثبت نمی‌شود در این مقایسه دخیل نشده است.

  • نویسنده : 1007