اگر چه بسیاری از افراد حضور عباس امینی زاده در انتخابات آینده مجلس را چندان محتمل نمی دانند اما برخی صحبت ها، حضور در برخی محافل و تجمع ها و همچنین شایعه‌ی مرخصی های زیاد آقای شهردار بر عمق شایعات افزوده است.

چندی پیش لیستی با عنوان گمانه زنی های رسانه‌ای برای نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان منتشر شد که نام «عباس امینی زاده» شهردار فعلی بندرعباس نیز در آن دیده می شد. اگر چه بسیاری از افراد چنین اتفاقی را چندان محتمل نمی دانستند اما برخی صحبت های خصوصی درز پیدا کرده، حضور در برخی محافل و تجمع ها و همچنین شایعه‌ی مرخصی های زیاد آقای شهردار به نظر بر عمق شایعات افزوده است. از این رو برای مشخص شدن این مسائل گفت و گوهایی را با اعضای شورای شهر بندرعباس ترتیب دادیم تا حدودی زوایای موضوع نمایان تر شود.

«اسلام باوقار» عضو شورای شهر بندرعباس و رئیس سابق این شورا پاسخگوی خبرنگار دلفین شد و در این باره گفت: در زمانی که من رئیس بودم کاملا بر مرخصی های آقای امینی زاده نظارت داشتم و کاملا با هماهنگی بنده انجام می شد، یعنی نامه به استانداری می رفت و رونوشت آن به رئیس شورا فرستاده می شد.

وی ادامه داد: اکنون در جریان مرخصی ها نیستم اما باید اذعان داشت که غیبت در روزهای تعطیل حق قانونی هر فردی است و نمی شود بر متصل شدن برخی مرخصی ها با روزهای تعطیل خرده گرفت.

باوقار در واکنش به شایعات مبنی بر آماده شده امینی زاده برای نمایندگی مجلس نیز چنین گفت: به نظر من بحث مطرح شدن ایشان برای نمایندگی مجلس هم جدی نیست و آقای شهردار به موضوع نمایندگی مجلس ورود نخواهد کرد.

«فیصل دانش» رئیس فعلی شورای شهر بندرعباس نیز درباره مرخصی های شهردار بندرعباس بیان داشت: برخی مرخصی های آقای شهردار باعث تاسف است و اگرچه این مرخصی ها با من هماهنگ شده اما برای شهری با معضلات بندرعباس این حجم از مرخصی قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر لزوم بکارگیری تمام توان برای ساخت شهری درخور شان مردم بندرعباس، تاکید کرد: کار باید در شهرداری جدی گرفته شود و چنین عملکردی نارضایتی را از عملکرد شهرداری افزایش می دهد.

دانش اضافه کرد: باید صحبت جدی با آقای شهردار صورت پذیرد تا برخی از مسائل حل و فصل شود، روزهای جمعه هم شهردار باید در خدمت مردم باشد و نمی شود به راحتی شانه خالی کرد چرا که تمام وقت ما به مردم اختصاص دارد.

«فاطمه جراره» دیگر عضو شورای شهر بندرعباس هم اگر چه چندان راضی به صحبت در این باره به صورت تلفنی نبود و پرداختن به آن را منوط به دیدار رو در رو می دید اما از پیگیری این مساله خبر داد و گفت: من هم زمزمه هایی را شنیده ام اما در این شرایط قصد اظهار نظر درباره آن را ندارم.

با این حال چیزی که مهم به نظر می رسد این است که آقای شهردار اگر قصد نامزدی برای انتخابات را دارد بهتر است هر چه سریع تر استعفا خود را اعلام و زمام شهرداری بندرعباس را به فردی دیگر واگذار کند و اگر هم چنین موضوعی شایعه‌ای بیش نیست توصیه می کنیم با جدیت بیشتری امور مربوط به مردم را پیگیری کنند تا شاهد شهری آبادتر باشم.