بنا بر شنیده ها معارض دیگری برای پل پر حاشیه‌ی رسالت بندرعباس پیدا شده و فرد مذکور به دنبال احقاق حقوق از دست رفته‌ی خود است.

بنا بر شنیده ها معارض دیگری برای پل پر حاشیه‌ی رسالت بندرعباس پیدا شده و فرد مذکور به دنبال احقاق حقوق از دست رفته‌ی خود است. در این شرایط باید مدیران وقت را پای میز محاکمه آورد و از آنان پرسید که چگونه حاضر به اجرای چنین معبری در شهر بندرعباس شدند تا نه تنها هزینه‌ی اجرای غیرکارشناسی آن که دیگر هزینه های مرتبط با مسائل غیرقابل بیان نیز باید از جیب مردم خرج شود.

این پل برای افرادی که پیش از ساخت پل ساخت و ساز را آغاز کرده بودند نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده و امروز باید دست به دامان قانون هایی شوند که سال ها زندگی و اعصاب و روان آنان را تخریب خواهد کرد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی ضررهای هنگفت مالی آنان خواهد بود.

اگر چه برخی از مدیران شهر وعده‌ی حل این مساله را داده اند اما امیدواریم پل رسالت آینه‌ی عبرتی باشد برای اقدامات آتی مدیران شهری بندرعباس.