به دلیل در دسترس نبودن سرویس رفت و آمد ایمن و البته ارزان قیمت برای انتقال کارگران به صنایع غرب بندرعباس، این افراد با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

به دلیل در دسترس نبودن سرویس رفت و آمد ایمن و البته ارزان قیمت برای انتقال کارگران به صنایع غرب بندرعباس این افراد با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
در شرایطی که اکثر کارخانه ها و صنایع غرب بندرعباس برای پرسنل رسمی خود در ساعت رفت و آمد سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته اند اما رفت و آمد کارگرانی که استخدام این شرکت ها نیستند یا رفت و آمد پرسنل رسمی این شرکت ها در ساعات غیر از ساعت ورود و خروج روزانه امری بسیار سخت و هزینه بر است.
در این شرایط مشخص نیست کدام سازمان مسئول رسیدگی به این چالش است و چه کسی باید پاسخگوی حقوق پایمال شده ی کارگران باشد.
کارگری که برای روزانه شصت هزار تومان راهی صنایع غرب می شود چگونه می تواند روزی نزدیک به ۱۵ هزار تومان از درآمد خود را صرف ایاب و ذهاب کند و سوار بر خودروهایی که هیچ نظارتی بر آنان وجود ندارد، راهی جاده ی مرگ شود.