مقایسه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی و شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، اگر کالایی قابلیت صادرات داشته باشد، در خارج از کشور می‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد درآمد بیشتری را برای تولیدکننده به ارمغان آورد.

گسترش صادرات یکی از ترفندهایی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران می تواند بسیار کارگشا باشد و در استان هرمزگان نیز مدیران ارشد استانی بسیار بر سودده بودن آن تاکید دارند و تولیدکنندگان را به صادرات هر چه بیشتر محصولات تشویق می کنند. مقایسه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی و شاخص بهای تولیدکننده نیز نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، اگر کالایی قابلیت صادرات داشته باشد، در خارج از کشور می‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد درآمد بیشتری را برای تولیدکننده به ارمغان آورد.
اما پارادوکس قضیه اینجاست که مطابق آمار گمرک، میزان صادرات کشور در سال جاری تا انتهای آذر، از نظر حجمی کمتر از سال قبل بوده و از نظر ارزشی نیز تنها ۵ درصد ارزآوری بیشتر را رقم زده است.
این که چطور موتور انگیزشی قیمت نتوانسته ارزآوری صادراتی بیشتر را برای کشور به دنبال داشته باشد، نقطه‌ای است که می‌توان نقش مقررات دست‌وپاگیر دولت و موانع تحریمی صادراتی را در آن به وضوح دید.