منتورینگ یکی از شیوه‌های ساده اما مؤثر و موفقی است که در سازمان‌های برتر جهان، در هفته‌ها و ماه‌های اول استخدام کارکنان جدید برای افزایش احتمال موفقیت این کارکنان به کار گرفته می‌شود.

به گزارش دلفین، منتورینگ یکی از شیوه‌های ساده اما مؤثر و موفقی است که در سازمان‌های برتر جهان، در هفته‌ها و ماه‌های اول استخدام کارکنان جدید برای افزایش احتمال موفقیت این کارکنان به کار گرفته می‌شود.
منتور در ادبیات مدیریت منابع انسانی فردی است موفق، مجرب، آگاه از اهداف و مصالح سازمان، وفادار و مورد اعتماد که از سوی سازمان مأموریت می‌یابد تا کارکنان جدید را هدایت و حمایت کند، به آن‌ها آموزش دهد، ازنظر رفتار و عملکرد الگوی آن‌ها باشد و آن‌ها را در پایان دوره منتورینگ به کارمندی موفق و شایسته مثل خودش تبدیل کند.
سازمان‌های موفق منتورهای خود را از میان کارکنان شایسته‌ای که دارای ویژگی‌های خاصی هستند، انتخاب و پس از آموزش‌های لازم، آن‌ها را به کارکنان جدید معرفی می‌کنند و تخصیص می‌دهند تا مأموریت حساس و سرنوشت‌ساز خود را آغاز کنند.
مهم‌ترین توانایی‌ها و ویژگی‌های یک منتور شایسته عبارت است از:* علاقه‌مند به یادگیری و یاد دادن باشد.
* هم در انتقال مفاهیم به دیگران و هم در گوش دادن دارای مهارت‌های ارتباطی قابل‌قبول باشد.
*از ارتباط با دیگران، کمک به دیگران و رشد و موفقیت دیگران استقبال کند و لذت ببرد.
*پرحوصله باشد.
*مهارت‌های معلمی داشته باشد.
*ازنظر رفتار، الگوی عملی ارزش‌ها و اخلاقیات موردنظر سازمان باشد.
*چالشگر باشد.
*چالشگری، ریسک‌پذیری و خلاقیت را در کارمند جدید تشویق کند.
*مشاور خوبی برای استعدادیابی و یافتن مسیر مناسب پیشرفت شغلی برای کارمند جدید باشد.
*صادق و قابل‌اعتماد باشد.
*در ایجاد و انتقال انرژی در کارکنان جدید و نفوذ در آن‌ها توانا باشد.
*در ارزیابی رفتار و عملکرد و ارائه بازخوردهای سازنده، توانا و ماهر باشد.
وقتی منتورهای سازمان مطابق با ویژگی‌های فوق و آموزش‌های لازم، انتخاب شدند، به هر یکی از کارکنان جدید یک منتور تخصیص داده می‌شود.
وظیفه منتور
منتور وظیفه دارد طی چند ماه اول استخدام کارمند جدید به او آموزش دهد، مراقب او باشد، اطلاعات لازم را در اختیار او قرار دهد، تجاربش را به او منقل کند، به او در داشتن یک برنامه توسعه و آموزش شخصی کمک کند، نگرانی‌های طبیعی او در ورود به شغل و سازمان جدید را درک کند و کاهش دهد، به او اعتمادبه‌نفس بدهد، در موقعیت‌های بحرانی مثل یک دوست در کنار او باشد و سرانجام در پایان این دوره یک کارمند خوب و شایسته تحویل سازمان متبوع دهد.
منتور باید مراقب باشد که این رابطه دوطرفه، لطمه‌ای به استقلال عمل کارمندان جدید نزند. درواقع مشاوره و مداخله منتور باید به نحوی تنظیم و مدیریت شود که کارکنان در پایان دوره کاملاً مستقل و متکی‌به‌خود باشند و از عهده حل‌وفصل مسائل خود به‌خوبی برآیند.
منتور باید بیش از آنکه دارای قدرت مقام (قدرت رسمی) باشد باید قدرت شخصی (اطلاعات، تخصص، خیرخواهی، صداقت، حسن نیت و…) خود را بنای نفوذ و اثرگذاری بر کارمندان جدید قرار دهد.
سازمان‌های موفق جهان منتوریگ را یک فرایند جدی و مؤثر در سازمان‌هایشان می‌دانند و به منتورهای موفق پاداش هم می‌دهند. منتور یکی از منابع و مراجعی است که می‌تواند در پایان استخدام آزمایشی به ارزیابی عملکرد و رفتار کارمند جدید کمک کند و اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیم مهم درباره ادامه یا قطع همکاری فراهم کند.

یادداشت اختصاصی: احد عامری

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

  • نویسنده : ۱۰۰۷