استاندار هرمزگان در نشست بررسی مشکلات زیرساختی و زیست محیطی منطقه ویژه انرژی بر پارسیان موضوعی را مطرح کرد که پیگیری واقعی آن و توجه مدیران صنایع استان به دلیل برجسته شدن این خواسته، می‌تواند سبب ایجاد رونق اقتصادی در استان شود.

به گزارش دلفین، «فریدون همتی» استاندار هرمزگان در نشست بررسی مشکلات زیرساختی و زیست محیطی منطقه ویژه انرژی بر پارسیان موضوعی را مطرح کرد که پیگیری واقعی آن و توجه مدیران صنایع استان به دلیل برجسته شدن این خواسته، می‌تواند سبب ایجاد رونق اقتصادی در استان شود.
همتی در این نشست بر انتقال حساب های بانکی شرکت‌های مستقر در استان و منطقه در اسرع وقت به بانک‌های استان تاکید کرد و خروجی این نشست به تعیین مسئول پیگیری این مصوبه انجامید.

*مزایای اجرا

این تذکر استاندار هرمزگان البته تازگی ندارد و بسیاری از استانداران در ادوار مختلف بر انتقال حساب صنایع مستقر در استان از پایتخت به هرمزگان تاکید کرده‌اند و به خوبی می‌دانند که چرخش مالی این سرمایه در بانک‌های استان تا چه حد می‌تواند در توسعه تاثیر گذار باشد.
افزایش نقدینگی بانک‌ها، ارتقا توان ارائه‌ی تسهیلات، افزایش قدرت چانه‌زنی استان در قبال دفتر اصلی بانک‌ها در مرکز، کاهش سخت‌گیری بانک‌ها در بازپرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان و … تنها گوشه‌ای از مزایای انتقال حساب این صنایع به هرمزگان است که باید پافشاری ویژه‌ای بر این موضوع از سوی مطالبه‌گران ایجاد شود. در بیان اقتصادی شعبات بانک‌ها در استان‌ها از افزایش نقدینگی سود می‌‌برند زیرا وقتی سپرده ‌های بانکی جمع می‌‌شود، بانک‌‌ها موظف هستند تا از طریق اعتبارات، نیاز مالی بخش واقعی تولید را تامین کنند .

*همه را با یک چوب نزنیم

اما در این وضعیت نیاز است تا در پویشی بین صنایع و شرکت‌های بزرگ استان مشخص شود که حساب‌های بانکی آنان در کجاست و تا چه میزان خود را به هرمزگان و مردم آن متعهد می‌بینند. به عنوان مثال شرکت فولاد هرمزگان تمامی حساب‌های خود در استان متمرکز کرده و چرخش مالی این شرکت عظیم فولادسازی کاملا متعلق به شعبات بانک‌های مستقر در استان است؛ حال باید این پرسش را در برابر سایر صنایع استان نیز قرار دهیم تا مشخص شود هنگامی که از انتقال حساب صنایع به استان صحبت به میان می‌آید، مخاطب این جمله‌ی امری دقیقا چه سازمانی است.

یادداشت اختصاصی: زهرا شاکرمی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

  • نویسنده : ۱۰۰۷