پس کنار گذاشته شدن «سعید ناجی» از سوی «فریدون همتی» و آغاز به کار «علی رئوفی» به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، به نظر می‌رسد تغییرات و جابجایی گسترده بخشداران نیز که پیش از این تغییر به وقوع پیوست، چندان به هم بی‌ارتباط نباشند.

به گزارش دلفین، بخشدار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر استاندار و فرماندار مسئول است و به عنوان نماينده وزارت كشور در ارائه و اجراي وظايف و اختيارات آن وزارتخانه در بخش عمل خواهد کرد و در مقابل مسئول مافوق پاسخگوست. اما هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم حساسیت کاری بخش‌داران بیشتر می شود و وظیفه‌ی آنان در نظارت برهمه پرسي و تمامی انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي شود، بخشداران را به افرادی تاثیرگذار برای آینده‌ی سیاسیون تبدیل می‌کند.

با این حال در شرایطی که انتخابات سال ۱۴۰۰ در پیش است و هر نوع عزل و نصب و جابجایی در مهره‌های برگزار کننده‌ی انتخابات می‌تواند سبب بروز شائباتی شود، باید هر تغییری با ظرافت خاصی صورت پذیرد.

پس کنار گذاشته شدن «سعید ناجی» از سوی «فریدون همتی» و آغاز به کار «علی رئوفی» به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، به نظر می‌رسد تغییرات و جابجایی گسترده بخشداران نیز که پیش از این تغییر به وقوع پیوست، چندان به هم بی‌ارتباط نباشند.

ماه گذشته بود که استاندار هرمزگان با صدور احکام جداگانه ای، بخشداران تخت و هرمز در شهرستان بندرعباس، جغین و بیکاه در شهرستان رودان، ليردف در شهرستان جاسک، شیبکوه و مرکزی شهرستان بندرلنگه را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادر شده از سوی همتی، «مصطفی فرهاد زاده» به سمت بخشدار تخت، «ادریس قریشی کولغانی» به سمت بخشدار هرمز، «یعقوب شمس الدینی» به سمت بخشدار جغین، «احمد زاهدی» به سمت بخشدار بیکاه، «اسحاق رئیسی» به سمت بخشدار لیردف، «حمید قسوریان» به سمت بخشدار شیبکوه و فواد مرادزاده به سمت بخشدار مرکزی شهرستان بندرلنگه منصوب شدند.

این در حالی است که مرادزاده پیش از این بخشدار شیبکوه، قسوریان رئیس حراست بندر لنگه و بخشدار اسبق جناح، رییسی کارشناس فرمانداری بشاگرد، زاهدی کارشناس عمران جزایر و بخشدار اسبق شیبکوه، شمس الدینی بخشدار پیشین تخت، قریشی شهردار ابوموسی و فرهاد زاده بخشدار پیشین جغین بوده است.

این نوع تغییرات بیشتر از آن که نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی آنان باشد بیشتر بیان‌گر این است که آرایش سیاسی استان برای برگزاری انتخابات می‌بایست تغییر کند و افراد و گروه‌هایی از این تغییر آرایش انتفاع داشته‌اند.

استاندار در شرایطی که در روزهای پایینی عرفی تغییر و تحولات قرار داشت، نحوه‌ی استقرار نیروهای سیاسی استان را در سطح خرد تغییر داد و مشخص نیست این تغییرات می‌تواند کدام یک از خواسته‌های جریانات سیاسی را تامین کند.

اگر چه برخی افراد این تغییرات را بیشتر مرتبط با انتخابات شورای شهر و روستا و تقویت یا تضعیف پایگاه مردمی برخی از نمایندگان ارزیابی می‌کنند اما به نظر می‌رسد توهم برنامه‌ریزی برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان به این تغییرات مرتبط نباشد چرا که جابجایی این مهره‌ها در جغرافیای سیاسی استان تاثیری در انتخابات کشوری نخواهد داشت.

البته برخی شایعات مبنی بر فشار برخی از نمایندگان به فریدون همتی برای تغییر فرمانداران شهرستان‌های مختلف به گوش می‌رسید که وی در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده و از شواهد چنان برمی‌آید که استاندار با تغییر معاون فرماندار یا بخشداران در پی جلب رضایت آنان ضمن حفظ اقتدار خود باشد.

با این حال این تغییرات گسترده چندان بی سابقه هم نیست و از استانداران ادوار پیشین هرمزگان نیز صدور بیش از ۱۰ حکم مدیریتی در یک روز را در کارنامه‌ی خود دارند اما بی‌شک در آینده‌ای نه چندان دور تاثیرات این تغییرات نمایان خواهد شد و همگان راز این احکام را درخواهند یافت.

تحلیل اختصاصی: پدرام مجیدی

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.