شاید بارها برای شما پیش آمده که پلیس دستور ایست صادر کرده و خودروی شما را مورد بازرسی قرار داده است؛ اما بد نیست که بدانید نیروی انتظامی حق بازرسی داخل اتومبیل را ندارد مگر با اجازه‌ی موردی مقام قضایی، نکته‌ی حقوقی این است که داخل خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود.

به گزارش دلفین، شاید بارها برای شما پیش آمده که پلیس دستور ایست صادر کرده و خودروی شما را مورد بازرسی قرار داده است؛ اما بد نیست که بدانید نیروی انتظامی حق بازرسی داخل اتومبیل را ندارد مگر با اجازه‌ی موردی مقام قضایی.
نکته‌ی حقوقی این است که داخل خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود و نیروی انتظامی تا زمانی که جرم مشهودی رخ ندهد حق بازرسی خودرو را ندارند و بازرسی بدون مشاهده‌ی جرم مشهود غیرقانونی است.
مطابق ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی ممکن است هرچند ایشان تحقیقات را به‌طورکلی به ضابطان ارجاع داده باشند. بازرسی اشیاء از جمله اتومبیل در جرائمی که مشهود نیست، فقط باید با اجازه موردی قاضی باید صورت بگیرد.
در همین راستا دیوان عدالت اداری بخشنامه‌ای به شماره ۴۰۲/۰۱/۱۷۹/۱ مورخ ۷۹/۴/۱۱ بازرسی و تفتیش خودروها را علی الاطلاق در جرائم غیرمشهود بدون کسب مجوز از مقام قضایی مجاز دانسته را ابطال کرده است.
درنتیجه تا زمانی که جرم مشهودی رخ ندهد، نیروی انتظامی حق بازرسی از خودروها را ندارد.

یادداشت اختصاصی: مصیب سالاری زاده

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.