مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با سوالی چالشی به تشریح چالش های حوزه ی روابط عمومی ها پرداخت.

پیرامون روابط عمومی و جایگاه این واحد در دستگاه ها تاکنون حرف ها و گفته های زیادی در دهه های گذشته به میان آمده است و به هر سوی مولفه های این وادی خطیر که سر بزنیم، هزاران مطلب و متن و کتاب و جزوه و دوره آموزشی در مورد آن نگاشته و عرضه شده است و هر ساله در سراسر کشور ده ها همایش مرتبط با روابط عمومی ها برگزار می شود؛ به نحوی که به جرات می توان گفت روابط عمومی و موضوعات پیرامونی آن برای بسیار از موسسات آموزشی، به صنعتی پرسود تبدیل شده است و این رویکرد بعضا چنان سطوح مدیریتی را نیز به اغنا رسانیده که مدیران نیز بدون کمترین مقاومت تن به هزینه برای میزبانی و یا شرکت دادن و تقویت نیروهای روابط عمومی خود می کنند.
در مقابل این رویه حاکم به مبحث روابط عمومی، اما آنچه که بسیار قابل تامل می نماید اینکه؛ همواره از طرف مسئولان دستگاه ها مبحث نارضایتی و گلایه مندی از واحدهای روابط عمومی به میان می آید، این نارضایتی ها بعضا حتی خود را در کلام و سخنان سطوح ارشد مدیریتی کشور از جمله وزرا، روسای جمهور و استانداران نیز نشان داده است.
به نظر نگارنده؛ در شرایط کنونی با توجه به رشد صنعت روابط عمومی و تقلا برای بیان اهمیت آن در نزد افکار عمومی، اما رضایتمندی دستگاه ها و اثرگذاری لازم و مدنظر جامعه از این واحدها به نوعی احساس نمی شود که این خود سبب ایجاد تولد یک سئوال بزرگ در ذهن و سیستم های مدیریتی می شود، که چرا روابط عمومی ها کماکان علی رغم در بوق و کرنا و تعارفات شدید مدیریتی و صنعت آموزشی فزاینده قرار داشتن، چرا از کسب رضایتمندی مدنظر جامعه و کارفرمایان خود عاجز مانده اند؟
سئوالی که پاسخ دادن به آن می تواند چالش های حلقه نهایی از زنجیره صنعت روابط عمومی را که همان اثرگذاری نهایی در جامعه است، را مورد احصا و یا رفع قرار دهد.

سارا میرزایی
هئیت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان