بر اساس قانون اگر فردی در دادگاه به‌دروغ شهادت دهد، باید مجازاتی را که در قانون مجازات اسلامی آمده است، متحمل شود.

به گزارش دلفین، بر اساس قانون اگر فردی در دادگاه به‌دروغ شهادت دهد، باید مجازاتی را که در قانون مجازات اسلامی آمده است، متحمل شود.

یکی از مواردی که در محکمه مورداستفاده قرار می‌گیرد و قاضی به کمک آن می‌تواند درباره پرونده آگاهی بیشتری کسب کند، شهادت دادن است. گاهی به‌تناسب پرونده‌ای که در دادگاه مطرح است یکی از طرفین می‌تواند برای اثبات حرف خود از شاهد استفاده کند، اما اگر شاهد در دادگاه حاضر شود و به‌صورت دروغ شهادت دهد، مجرم است و باید مجازات قانونی را که برای او تعیین شده است، طی کند.

در ادامه باید گفت به استناد ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر شخصی که در دعوای حقوقی و جزایی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد کند، مجرم است و به ۶ ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

همچنین به استناد ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز هر شخص که در دادگاه نزد مقامات رسمی به نفع دیگری شهادت دروغ دهد، به تحمل ۹۱ روز تا دو سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می‌شود.

یادداشت اختصاصی: مصیب سالاری زاده

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

  • نویسنده : ۱۰۰۷