رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی، از تشکیل دبیرخانه ویژه ‌پرونده های مهم به منظور نظارت مؤثر بر جرایم این حوزه خبر داد.

به گزارش دلفین، «علی صالحی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این دیدار با اعلام حمایت قاطع از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی‌، تصریح کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد، تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی‌، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

صالحی گفت: اعمال نظارت و برگزاری جلسات مستمر با ضابطین امر ‌در دستور کار دستگاه قضایی‌،‌ و لزوم هم افزایی به منظور ارتقای شاخص امنیت و کاهش جرایم اولویت دار استان است.

علی صالحی افزود: استان هرمزگان از استان های امن کشور محسوب می‌شود و از مسئولین انتظامی استان می خواهم تا با تشریک مساعی و ارتقای شاخص امنیت‌، بستر مناسبی برای‌ فعالیت سرمایه گذاران فراهم کنند.

رئیس کمیته راهبردی تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان، اعلام کرد‌: به منظور مدیریت پرونده های مهم‌، دبیرخانه ای در دادگستری کل استان هرمزگان تشکیل و روند رسیدگی به این پرونده‌ها و جرائم مرتبط با آن به صورت ویژه مورد نظارت قرار می‌گیرد.

  • نویسنده : 1007