نبود دستگاه بی‌خطر ساز زباله‌های عفونی در بیمارستان کودکان بندرعباس از سوی رئیس این بیمارستان تکذیب شد.

به گزارش دلفین، «عبدالمجید ناظمی» رئیس بیمارستان کودکان بندرعباس گفت: دستگاه اتوکلاو با ظرفیت ۵۰۰ لیتر در اسفند ماه سال گذشته در بیمارستان کودکان و در جایگاه مخصوص طبق استاندارد‌های لازم نصب شد و در حال کار است.

ناظمی تصریح کرد: همه دستگاه‌های بی‌خطر‌ساز زباله های عفونی با تأیید کارشناسان سازمان محیط زیست استان‌، شهرداری و کارشناسان بهداشتی و تجهیزات پزشکی خریداری و جانمایی می شوند و عدم اطلاع مدیر کل سازمان محیط زیست از نصب دستگاه در بیمارستان کودکان قابل تأمل است‌.

وی در خصوص بیمارستان شریعتی بندرعباس نیز خاطر‌نشان کرد: این بیمارستان در حدود دو سال پیش کاملاً تخریب شد و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حال احداث ساختمان جدید این بیمارستان است و در واقع بیمارستانی برای داشتن و نداشتن دستگاه امحاء زباله های عفونی فعلا به این نام وجود ندارد‌.

  • نویسنده : 1007